קורס עסק משלי


Page

logoBottom

קורסים וסדנאות

logoBottom2

 

 

הלימודים מתקיימים בשעות הערב במכללת אישית שבאשכול הפיס, רח' העבודה 12, רמת השרון

 

logoBottom2

 

לפרטים נוספים -
טל. 03-5474440
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

logoBottom2

 

 

topBrownWide

עסק משלי -  הליכי פתיחת עסק קטן מההיבט החוקי, פיננסי, ארגוני ושיווקי.

dottedGreenWide

תאריך התחלה: 

היקף: 

dottedGreenWide

הקניית כלים תיאורטיים ויישומיים לתהליך בניית עסק, משלב הרעיון ועד שלב היישום בפועל.

 

Мой бизнес-

 

1

Введение в мир малого бизнеса, ознакомление с терминологией бизнеса, преимущества и недостатки частного бизнеса, необходимые качества инициатора.

2

Культура ведения бизнеса - код общения и навыки общения в бизнес среде.

3

Базисные административные качества, умение управлять временем, управление переговорами, управление бизнес - средой

4

Управление информацией в маркетинге (реклама, отношения с общественностью, позиционирование, продвижение товара и продажа)

5

Ценообразование (порядок ценообразования, базы, оценка нового продукта, скидки и подарки)

6

Стратегия маркетинга (маркетинг, сегментация рынка, Brand, SWOT )

7

Искусство продаж

8

Интернет, как основное средство продвижения бизнеса.

9

Сервис-планирование

10

Основы построения бизнес плана.

11

Управление финансами

12

Аспекты бухгалтерии и закона в построении бизнеса, работа с государственными структурами, планирование доходов и расходов, рабочая сила

13

Отношения с клиентом

14

Построение бизнес плана - от теории к действию

הקורס מתקיים ברחוב העבודה 12 רמה"ש בבניין אשכול פיס - במעבדה ב'

 

 

topBrownNerrow

 

לטופס ההרשמה coursesreg

 

חזרה לדף הקורסים  asakimArrow

 

 

 


אתי גלבוע

  (M.A.)Design by: www.rotemdesign.com    |     Built by: www.aluftec.co.il